Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises on the financing of Eko-Okna

  • en
  • pl
  • Language options

7 March 2024

Clifford Chance advises on the financing of Eko-Okna

Global law firm Clifford Chance advised a consortium of banks in connection with the financing granted to Eko-Okna S.A. for the company to refinance its existing debt and finance its investments. The financing consortium consisted of ING Bank Śląski S.A. (also acting as facility agent), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., European Bank for Reconstruction and Development and Bank Gospodarstwa Krajowego.

It was a complex transaction involving lawyers from seven Clifford Chance offices, acting as a close-knit European team. The project was managed by lawyers from the Warsaw office – Michał Jadwisiak (Counsel) and Wojciech Wator (Senior Associate) were responsible for the day-to-day coordination of the transaction, which was supervised by Andrzej Stosio (Partner). The Warsaw team also included Aleksander Smakosz (Associate), Oskar Ratajczak (Associate), and (at an earlier stage) Mateusz Chmura (Senior Associate), with the help of Kacper Bardan (Counsel), Tomasz Szymura (Counsel), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Paweł Zawiślak (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate), Artur Gładysz (Associate), Krzysztof Burda (Associate) and Aleksandra Białyszewska (Associate). Other persons involved in the transaction included Jared Grubb (Partner, Munich), Steffen Schellschmidt (Partner, Munich), Nico Köhler (Senior Associate, Frankfurt), André Michael Weber (Associate, Frankfurt), Lounia Czupper (Partner, Brussels), Yonathan Tison (Lawyer, Brussels), Hein Tonnaer (Partner, Amsterdam), Mike Niekoop (Counsel, Amsterdam), Carlijn Tenge (Associate, Amsterdam), Menno Postma (Advocaat-stagiaire, Amsterdam), Ferdinando Poscio (Partner, Milan), Chiara Commis (Counsel, Milan), Matteo Falsaperla (Associate, Milan), Jonathan Lewis (Partner, Paris), Sophie Guilhem-Ducleon (Counsel, Paris), Clara Rochowski (Avocat, Paris) and Sarah Sekkat (Stagiaire Département Jurid., Paris).

Clifford Chance doradzała w związku z finansowaniem dla Eko-Okna

Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z finansowaniem udzielonym spółce Eko-Okna S.A. w celu refinansowania istniejącego zadłużenia oraz finansowania inwestycji spółki. Konsorcjum finansujące składało się z następujących banków: ING Bank Śląski S.A. (pełniący również rolę agenta), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Była to skomplikowana transakcja, w której brali udział prawnicy z siedmiu biur Clifford Chance, działając jako zgrany europejski zespół. Projekt był zarządzany przez prawników z biura warszawskiego – Michał Jadwisiak (Counsel) i Wojciech Wątor (Senior Associate) byli odpowiedzialni za bieżącą koordynację transakcji, a nadzór nad nią sprawował Andrzej Stosio (Partner). W skład warszawskiego zespołu weszli również Aleksander Smakosz (Associate), Oskar Ratajczak (Associate), a także (na wcześniejszym etapie) Mateusz Chmura (Senior Associate), których wspomagali Kacper Bardan (Counsel), Tomasz Szymura (Counsel), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Paweł Zawiślak (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate), Artur Gładysz (Associate), Krzysztof Burda (Associate) i Aleksandra Białyszewska (Associate). Wśród osób zaangażowanych w transakcję znaleźli się również: Jared Grubb (Partner, Monachium), Steffen Schellschmidt (Partner, Monachium), Nico Köhler (Senior Associate, Frankfurt), André Michael Weber (Associate, Frankfurt), Lounia Czupper (Partner, Bruksela), Yonathan Tison (Lawyer, Bruksela), Hein Tonnaer (Partner, Amsterdam), Mike Niekoop (Counsel, Amsterdam), Carlijn Tenge (Associate, Amsterdam), Menno Postma (Advocaat-stagiaire, Amsterdam), Ferdinando Poscio (Partner, Mediolan), Chiara Commis (Counsel, Mediolan), Matteo Falsaperla (Associate, Mediolan), Jonathan Lewis (Partner, Paryż), Sophie Guilhem-Ducleon (Counsel, Paryż), Clara Rochowski (Avocat, Paryż) oraz Sarah Sekkat (Stagiaire Département Jurid., Paryż).