Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Mitsui on investment in Italian food business Euricom

23 June 2023

Clifford Chance advises Mitsui on investment in Italian food business Euricom

Leading international law firm Clifford Chance has advised Mitsui & Co., Ltd. on its JPY20 billion acquisition of a partial stake in Italian food business Euricom S.p.A.

Lead partner Natsuko Sugihara said, "We are delighted to advise our longstanding client Mitsui on this important transaction in line with Mitsui's focus on crop business and securing sustainable food supply for the future. We are continuing to see strategic outbound investments by Japanese corporates in these key sectors."

Natsuko was supported by a cross-border team of lawyers in Tokyo, Milan, Rome, Warsaw and Paris.

In Tokyo, the team included senior associates Shunsuke Nagae and Yuki Hoshinaga, and associate Masato Fujinaka, with counsel Masafumi Shikakura advising on the antitrust aspects of the transaction.

The Italy team comprised partner Umberto Penco Salvi, senior associate Elisa Ielpo, lawyer Shirin Niazi and trainee lawyer Francesco Straface, with partner Luciano Di Via, senior associates Johannes Lüer and Antonio Mirabile, and trainee lawyer Luca Borin advising on the antitrust aspects of the transaction.

Partner Wojciech Polz, counsel Karol Kulhawik and senior associate Aleksandra Właszczuk in Warsaw advised on Polish law. Counsel Emily Xueref-Poviac advised on French law.

Euricom is one of Europe's biggest producers and suppliers of rice, processed rice products, pulses and other products. In 2022, Mitsui invested in Rol-Ryż, a Polish subsidiary of Euricom, a transaction which Clifford Chance also advised on.

The firm regularly advises on significant cross-border M&A transactions by Japanese corporates, most notably Mitsui on its European merger of crop protection distribution affiliates Certis and Belchim, and Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd. (DEI) on the acquisition as part of an investor consortium of 100% of Celtic Roads Group (Waterford) DAC in Ireland.

Clifford Chance doradza Mitsui w związku z inwestycją we włoską firmę spożywczą Euricom

Wiodąca międzynarodowa kancelaria prawnicza Clifford Chance doradzała Mitsui & Co., Ltd. w związku z nabyciem częściowego pakietu akcji włoskiej spółki spożywczej Euricom S.p.A. za kwotę 20 mld JPY.
Natsuko Sugihara – partner prowadząca transakcję powiedziała: "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy doradzać naszemu wieloletniemu klientowi Mitsui w tej ważnej transakcji, zgodnie ze strategią Mitsui koncentrującą się na działalności związanej z uprawami i zapewnieniem zrównoważonych dostaw żywności na przyszłość. Nadal obserwujemy strategiczne inwestycje zagraniczne japońskich przedsiębiorstw w tych kluczowych sektorach".

Natsuko była wspierana przez transgraniczny zespół prawników w Tokio, Mediolanie, Rzymie, Warszawie i Paryżu.

W Tokio w skład zespołu wchodzili Shunsuke Nagae i Yuki Hoshinaga (senior associates) oraz Masato Fujinaka (associate), natomiast Masafumi Shikakura (counsel) doradzał w zakresie antymonopolowych aspektów transakcji.

Zespół we Włoszech składał się z Umberto Penco Salvi (partner), Elisy Ielpo (senior associate), Shirin Niazi (associate) i Francesco Straface (trainee lawyer), natomiast Luciano Di Via (partner), Johannes Lüer i Antonio Mirabile (senior associates) oraz Luca Borin (trainee lawyer) doradzali w zakresie antymonopolowych aspektów transakcji.

Wojciech Polz (partner), Karol Kulhawik (counsel) oraz Aleksandra Właszczuk (senior associate) z biura Clifford Chance w Warszawie doradzali w zakresie prawa polskiego. Emily Xueref-Poviac (counsel) doradzała w zakresie prawa francuskiego.

Euricom jest jednym z największych w Europie producentów i dostawców ryżu, przetworów ryżowych, roślin strączkowych i innych produktów. W 2022 r. Mitsui zainwestowała w Rol-Ryż –polską spółkę zależną Euricom w ramach transakcji, w której również doradzała kancelaria Clifford Chance.

Clifford Chance regularnie doradza w znaczących transakcjach transgranicznych dotyczących fuzji i przejęć dokonywanych przez japońskie korporacje, w szczególności Mitsui w związku z europejską fuzją Certis i Belchim - spółek zależnych zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin oraz Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd. (DEI) w związku z nabyciem 100% udziałów w Celtic Roads Group (Waterford) DAC w Irlandii w ramach konsorcjum inwestorów.