Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Xebia on a public tender offer for shares in PGS Software

  • en
  • pl
  • Language options

13 October 2021

Clifford Chance advises Xebia on a public tender offer for shares in PGS Software

International law firm Clifford Chance advised Xebia, a portfolio company of Waterland fund in connection with a tender offer for 100% of the shares in PGS Software S.A., an IT firm offering software development services and IT outsourcing services. The tender offer ended with the purchase on 5 October 2021 of more than 97% of the shares in PGS Software S.A.

An international team of lawyers from the offices of Clifford Chance in Warsaw, London, Frankfurt and Amsterdam advised on the transaction. The transaction was overseen by Agnieszka Janicka, managing partner of Clifford Chance Warsaw. Clifford Chance's core transaction team included Tomasz Derda and Katarzyna Aleksandrowicz, supported by Jarosław Lorenc, and Aleksandra Ulatowska, who was responsible for labour law issues, all from Clifford Chance Warsaw's Corporate Department.

Financing for the transaction was handled by a team of lawyers led by Nienke van Stekelenburgh from the Amsterdam office and supported by Andrzej Stosio, Irena Floras-Goode, Anna Biała and Artur Gładysz from Warsaw's Banking and Finance Department, and Jorrit Posthuma de Boer and Herman Steinvoort from the Amsterdam office. The team also included Marcin Ciemiński, Krzysztof Regucki, Arkadiusz Walkowicz, Maria Janiak, Katarzyna Kuchta, Mariusz Wiśniewski, Szymon Rutecki, Łukasz Piergies, Aleksandra Mielcarek and Marta Matynia from the Warsaw office, Natalie Hemberger from the Frankfurt office, and Olukayode Adeyemi Sonuga and Alastair Windass from the London office.

Clifford Chance doradcą Xebia w związku z publicznym wezwaniem na akcje PGS Software

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Xebia, spółce portfelowej funduszu Waterland, w związku z ogłoszeniem wezwania na 100% akcji PGS Software S.A., firmy informatycznej oferującej usługi z dziedziny rozwoju oprogramowania oraz outsourcingu IT. Wezwanie zakończyło się zakupem 5 października 2021 r. ponad 97% akcji spółki PGS Software S.A.

Przy transakcji doradzał międzynarodowy zespół prawników Clifford Chance z Warszawy, Londynu, Frankfurtu i Amsterdamu. Transakcję nadzorowała Agnieszka Janicka, partner zarządzająca kancelarii. Główny zespół transakcyjny Clifford Chance obejmował Tomasza Derdę i Katarzynę Aleksandrowicz z pomocą Jarosława Lorenca, oraz Aleksandrą Ulatowską odpowiedzialną za kwestie prawno-pracownicze, w warszawskim departamencie korporacyjnym Clifford Chance.

Obsługę finansowania transakcji zapewnił zespół kancelarii kierowany przez Nienke van Stekelenburgh w Amsterdamie wspierany przez Andrzeja Stosio, Irenę Floras-Goode, Annę Białą i Artura Gładysza z warszawskiego departamentu Finansów i Bankowości oraz Jorrit Posthuma de Boer i Hermana Steinvoorta z biura w Amsterdamie. W skład zespołu weszli również Marcin Ciemiński, Krzysztof Regucki, Arkadiusz Walkowicz, Maria Janiak, Katarzyna Kuchta, Mariusz Wiśniewski, Szymon Rutecki, Łukasz Piergies, Aleksandra Mielcarek oraz Marta Matynia z biura warszawskiego, Natalie Hemberger z biura we Frankfurcie, oraz Olukayode Adeyemi Sonuga i Alastair Windass z biura w Londynie.