Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance appoints 3 Counsel in Poland

23 April 2024

Clifford Chance appoints 3 Counsel in Poland

Global law firm Clifford Chance has appointed 3 Counsel in Poland.

Monika Diehl is an advocate in the Litigation & Dispute Resolution practice. She specializes in dispute resolution, including commercial and investment arbitration. She has many years of experience representing clients in complex litigation and international arbitration disputes spanning a variety of sectors, including energy, construction, real estate, TMT and finance. She regularly acts for clients in investment treaty arbitrations in the CEE region and spent time on secondment with the Frankfurt international arbitration team. She also has extensive experience in cross-border regulatory and white-collar crime internal investigations, as well as compliance.

Marcin Markowski is an attorney-at-law in the Energy and Natural Resources Group. He specialises in energy, environmental, and contract law. He advises on transactional, contractual, and regulatory aspects of operating in the energy sector, with a particular focus on renewables. He provides comprehensive assistance with the development and implementation of complex investment projects, including in the onshore and offshore wind, solar, and new energy technologies areas, and represents clients in the preparation and negotiation of project contracts. He also advises on M&A and project financing in the energy sector.

Tomasz Szekalski is an advocate in the Corporate/M&A practice. He focuses on mergers and acquisitions and corporate advisory. He also has extensive experience in equity capital markets advisory. Tomasz advises financial investors and corporate enterprises from various industry sectors, with a particular focus on TMT, infrastructure and healthcare.

Agnieszka Janicka, Managing Partner of Clifford Chance in Poland, said: "The appointments of our Counsel demonstrate our commitment to investing in our talented people and recognise their contribution to providing outstanding services and solutions to our clients".

In total, Clifford Chance appointed 4 Senior Counsel and 19 Counsel across Continental Europe.

Steve Jacoby, Regional Managing Partner for Continental Europe, adds: "These appointments not only mark a significant milestone in their professional journeys but also demonstrate our commitment to attracting and developing talent to be the global navigator to help our clients in the changing world".

Troje nowych Counseli w Clifford Chance w Polsce

Globalna kancelaria prawna Clifford Chance ogłosiła 3 awanse na stanowisko Counsel w swoim biurze w Warszawie.

Monika Diehl jest adwokatką w Departamencie Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych w różnych sektorach, w tym w sektorze energetycznym, budowlanym, nieruchomościowym, TMT i finansowym. Reprezentuje klientów w sporach inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także odbyła secondment do międzynarodowego zespołu arbitrażowego we Frankfurcie. Monika posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych dochodzeń wewnętrznych dotyczących przestępczości gospodarczej i kwestii regulacyjnych, a także compliance.

Marcin Markowski jest radcą prawnym w Zespole ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska i prawie umów. Doradza w zakresie aspektów transakcyjnych, kontraktowych i regulacyjnych prowadzenia działalności w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Świadczy kompleksowe wsparcie w toku rozwoju i realizacji złożonych projektów inwestycyjnych, m.in. w obszarze morskiej i lądowej energii wiatrowej, energii słonecznej i nowych technologii w energetyce, oraz reprezentuje klientów w procesie przygotowania i negocjowania umów projektowych. Doradza również w zakresie transakcji M&A i finansowania projektów w sektorze energetycznym.

Tomasz Szekalski jest adwokatem w Departamencie Korporacyjnym. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz doradztwie korporacyjnym. Posiada także rozległe doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach na rynkach kapitałowych. Tomasz doradza inwestorom finansowym i klientom korporacyjnym z różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem TMT, infrastruktury oraz opieki zdrowotnej.

Agnieszka Janicka, Partner Zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance, powiedziała:
"Nominacje counselskie w warszawskim biurze to kolejny krok w naszej strategii inwestowania w zespół i rozwijania wyjątkowych talentów. To również dowód uznania dla ich wyjątkowych umiejętności w obszarze doradztwa na rzecz naszych klientów."

Łącznie w europejskich biurach Clifford Chance 4 prawników awansowało na stanowisko Senior Counsel i 19 na stanowisko Counsel.

Steve Jacoby, Partner Zarządzający w regionie Europy Kontynentalnej dodał: "Awanse są nie tylko znaczącym krokiem milowym na ścieżce zawodowej naszych Counseli. To również efekt naszej strategii budowania i rozwijania utalentowanego zespołu, który będzie globalnym doradcą naszych klientów w obliczu zmieniającego się świata."