Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Mitsui on minority stake acquisition in Rol-Ryż

21 June 2022

Clifford Chance advises Mitsui on minority stake acquisition in Rol-Ryż

Leading international law firm Clifford Chance has advised Mitsui & Co., Ltd. on its acquisition of a 28.6% minority stake in Rol-Ryż sp. z o.o., a leading European pulses and rice distributor and subsidiary of Italian rice company Euricom S.p.A. Through this investment, Mitsui will accelerate the use of its global trading functions and business infrastructure relating to a wide range of food resources and products, expand sales routes throughout Europe and Asia, and contribute to the improvement of dietary lifestyles globally.

Lead partner Natsuko Sugihara said, "We are very pleased to bring together our cross-border expertise in assisting Mitsui on this strategic and sustainably focused transaction aimed at improving diets and global commodities trading worldwide."

The multi-jurisdictional transaction involved offices in Tokyo, Warsaw, Milan and Amsterdam. In Tokyo, Natsuko was supported by counsel Masafumi Shikakura, senior associate Shunsuke Nagae and associates Yuki Hoshinaga and Stephanie Ohira. The Warsaw team comprised of partner Wojciech Polz, counsel Karol Kulhawik, legal advisor Aleksandra Właszczuk and advocate trainee Michał Beściak. The Milan team included counsel Francesca Casini, associate Shirin Niazi and trainee Sara Bettoni. Counsel Evert van der Kaa in Amsterdam advised on Dutch aspects of the deal.

The firm previously advised Mitsui on its European merger of crop protection distribution affiliates Certis and Belchim and its 2019 investment in Belchim.

Clifford Chance doradza Mitsui w związku z nabyciem udziału mniejszościowego w Rol-Ryż

Wiodąca międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Mitsui & Co., Ltd. w związku z nabyciem 28,6% udziałów w Rol-Ryż sp. z o.o., wiodącym dystrybutorze roślin strączkowych i ryżu w Europie, będącym spółką zależną włoskiego producenta ryżu – Euricom S.p.A. Dzięki tej inwestycji Mitsui zwiększy swój globalny potencjał handlowy oraz infrastrukturę biznesową oraz rozbuduje sieć sprzedaży w Europie i Azji.

W transakcję, której zakres obejmował wiele jurysdykcji, zaangażowane były biura w Tokio, Warszawie, Mediolanie i Amsterdamie. W Tokio partner Natsuko Sugihara wspierali: counsel Masafumi Shikakura, senior associate Shunsuke Nagae oraz prawnicy Yuki Hoshinaga i Stephanie Ohira. W skład warszawskiego zespołu weszli: partner Wojciech Polz, counsel Karol Kulhawik, radca prawny Aleksandra Właszczuk i aplikant adwokacki Michał Beściak. W skład zespołu weszli następujący prawnicy z biura Clifford Chance w Mediolanie: counsel Francesca Casini, prawniczka Shirin Niazi i praktykantka Sara Bettoni. Counsel Evert van der Kaa z Amsterdamu doradzał w związku z holenderskimi aspektami transakcji.

Wcześniej kancelaria doradzała Mitsui w związku z połączeniem podmiotów zależnych Mitsui w Europie, zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin - Certis i Belchim oraz inwestycją Mitsui w Belchim w 2019 roku.