Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises DNB Bank Polska and EBRD on the loan facilities for acquisition, development and construction of Mława and Grajewo wind farms

  • en
  • pl
  • Language options

25 January 2021

Clifford Chance advises DNB Bank Polska and EBRD on the loan facilities for acquisition, development and construction of Mława and Grajewo wind farms

Clifford Chance advised DNB Bank Polska S.A. and the European Bank for Reconstruction and Development in connection with the loan facilities they granted to a joint-venture company controlled by Taaleri SolarWind II and Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company). The proceeds of the facility will be used to finance the costs of acquisition, development and construction of the Mława and Grajewo wind farms acquired from Solaque Holding Ltd. and Wind Power Systems A/S (Vestas).

The construction of the Mława and Grajewo wind farms started in June 2020. Ultimately, there will be 24 turbines with a total capacity of 51.4 MW, generating approx. 192 GWh of electricity per year.

The legal advice for the transaction was coordinated by Michał Jadwisiak (Senior Associate), with partners Jared Grubb and Andrzej Stosio supervising the transaction. The Clifford Chance team also included Paweł Puacz (Counsel) and associates Piotr Węcławowicz, Adrian Król, Mateusz Ciechomski, Dominika Wróblewska, and Natalia Karasiewicz.

Clifford Chance doradzała DNB Bank Polska oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku z kredytami na nabycie, przygotowanie i budowę farm wiatrowych Mława i Grajewo

Kancelaria Clifford Chance doradzała DNB Bank Polska S.A. oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w związku z udzieleniem kredytów spółce joint-venture, kontrolowanej przez Taaleri SolarWind II oraz Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company). Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu sfinansowania kosztów nabycia, przygotowania i budowy farm wiatrowych Mława i Grajewo nabywanych od Solaque Holding Ltd. i Wind Power Systems A/S (Vestas).

Budowa Farm wiatrowych Mława i Grajewo rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. Docelowo powstaną 24 turbiny o łącznej mocy 51,4 MW wytwarzające około 192 GWh energii elektrycznej rocznie.

Koordynację obsługi prawnej transakcji zapewnił Michał Jadwisiak (Senior Associate), a nadzór partnerski nad transakcją sprawowali Jared Grubb i Andrzej Stosio. W skład zespołu Clifford Chance weszli ponadto: Paweł Puacz (Counsel) oraz associates: Piotr Węcławowicz, Adrian Król, Mateusz Ciechomski, Dominika Wróblewska i Natalia Karasiewicz.