Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised on the financing of the construction of PV farms

  • en
  • pl
  • Language options

24 October 2019

Clifford Chance advised on the financing of the construction of PV farms

Clifford Chance advised ING Bank Śląski S.A. in relation to the execution of the facilities agreement for the financing of the construction of PV farms by Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o., a subsidiary of Polenergia S.A., the largest private energy group in Poland. The value of the transaction which allows for the development of PV projects with a total capacity of up to 20 MW is PLN 44.5 million, making it one of the largest deals on the Polish RES market this year. At the same time, it is one of the first transactions on the Polish market consisting in the financing and refinancing of PV farms in an auction-based system.

Under the agreement concluded in the transaction, the bank will grant the company a facility of up to PLN 15.5 million for, among other things, the refinancing of the construction costs of eight PV farms with a total capacity of approx. 8 MW located in the Lubuskie Voivodeship in the Sulechów municipality. Additionally, the agreement provides for the financing of the construction of further PV farms with a total capacity of up to 12 MW and for VAT financing in the amount of no more than PLN 29 million subject to, among other things, winning the RES auction and making the investment decision.

The transaction was supervised by Andrzej Stosio, Partner and Co-head of the Banking & Finance Department, and Paweł Puacz, Counsel and Head of the Energy & Environment Group. Michał Jadwisiak, Senior Associate in the Banking & Finance Department, was responsible for ongoing supervision over the transaction, supported by associates - Piotr Węcławowicz, and Zuzanna Potoczna.

Clifford Chance doradzała przy finansowaniu budowy farm fotowoltaicznych

Kancelaria Clifford Chance doradzała ING Bankowi Śląskiemu S.A. w związku z podpisaniem umowy kredytów dotyczącej finansowania budowy farm fotowoltaicznych przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o., spółkę zależną Polenergii S.A., największej polskiej, prywatnej grupy energetycznej. Transakcja o wartości 44,5 mln PLN jest jedną z największych w tym roku na polskim rynku odnawialnych źródeł energii i pozwala na realizację projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW. Jest to jednocześnie jedno z pierwszych finansowań i refinansowań farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym na polskim rynku.

Na podstawie zawartej umowy bank ma udzielić spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5 mln zł. Dodatkowo, umowa przewiduje udzielenie finansowania na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW i obsługę podatku VAT w kwocie nie większej niż 29 mln zł pod warunkiem m.in. wygrania aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Nadzór nad transakcją sprawował Andrzej Stosio, partner współkierujący departamentem Bankowości i Finansów oraz Paweł Puacz, counsel, kierujący Grupą Energetyki i Ochrony Środowiska. Prawnikiem odpowiedzialnym za bieżący nadzór nad transakcją był Michał Jadwisiak, senior associate w departamencie Bankowości i Finansów, wspierany przez associates - Piotra Węcławowicza i Zuzannę Potoczną.