Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Polska specustawa dotycząca Koronawirusa - kwestie pracownicze

2 April 2020

31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa antykryzysowa).

Wprowadza ona szereg regulacji, których celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w czasach pandemii. Poniższe opracowanie skupia się na rozwiązaniach dotyczących kwestii pracowniczych, w szczególności tych, które obejmują wsparcie finansowe w zakresie kosztów pracy. Warto podkreślić, że środki zaradcze, które znalazły się w ostatecznie przyjętym kształcie ustawy, nie będą łatwo dostępne dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, w których działają związki zawodowe. Rozczarowujące wydają się też zasady zwolnienia oraz odroczenia płatności składek ZUS.

Download PDF