Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a její dopady na správu českých kótovaných korporací

12 December 2019

Dne 1. října 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, vyhlášená ve sbírce zákonů jako zákon č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů (dále jen "Novela"). Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017 (dále jen "Směrnice") a zavádí nové povinnosti pro společnosti se sídlem na území České republiky, jejichž akcie (nikoli ovšem dluhové instrumenty) jsou obchodované na evropském regulovaném trhu a společnosti se sídlem mimo území České republiky, které si zvolily Českou republiku jako referenční stát (tj. jejichž akcie jsou obchodované na regulovaném trhu v České republice) ("kótované společnosti").
Novela zavádí dvě významné povinnosti kótovaných společností, a to (i) povinnost schvalování a uveřejňování významných transakcí uzavíraných mezi kótovanou společností a její spřízněnou stranou a (ii) povinnost zpracování, schvalování a uveřejňování politiky odměňování statutárních a kontrolních orgánů kótovaných společností.
 

Download PDF

Related Papers