Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Wpływ RODO na transakcje M&A

8 December 2017

Dotychczas w Polsce praktyczne ryzyko istotnych kar za niewłaściwą ochronę danych osobowych było znikome. Mimo, że obecne przepisy rzadko były w pełni przestrzegane, dane osobowe nie były zwykle czynnikiem ryzyka w transakcjach M&A. Może się to zmienić po 25 maja 2018 roku, gdy zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie RODO.

Download PDF