Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Prokura łączna tylko z członkiem zarządu niedopuszczalna

25 May 2015

Dopuszczalność ustanowienia tak zwanej prokury łącznej niewłaściwej, tj. upoważnienia prokurenta do reprezentowania spółki tylko łącznie z członkiem zarządu, od dawna budziła kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Większość sądów dopuszczała jednak taką prokurę. Tymczasem Sąd Najwyższy niedawno stwierdził, iż "niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu." (uchwała 7 sędziów SN z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14).

Download PDF