Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised banks on the financing granted to Polenergia S.A.

27 June 2023

Clifford Chance advised banks on the financing granted to Polenergia S.A.

International law firm Clifford Chance advised the banks (Santander Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A.) in connection with the financing granted to Polenergia S.A. in the form of a revolving credit facility of up to PLN 300 million. The credit facility will be allocated for purposes consistent with the Polenergia Group Strategy for the years 2020-2024.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Andrzej Stosio (Partner) and Michał Jadwisiak (Counsel).

Clifford Chance doradzała bankom w związku z finansowaniem udzielonym spółce Polenergia S.A.

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała bankom (Santander Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.) w związku z finansowaniem udzielonym spółce Polenergia S.A. w formie kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na cele zgodne ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli Andrzej Stosio (Partner) oraz Michał Jadwisiak (Counsel).