Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Airbus Defence and Space on sale of two observation satellites to Poland

4 January 2023

Clifford Chance advises Airbus Defence and Space on sale of two observation satellites to Poland

International law firm Clifford Chance advised Airbus Defence and Space SAS on the signing, together with Airbus DS Geo SA, of an agreement with the Polish Armament Agency for the sale of two observation satellites. Clifford Chance advised on both public procurement proceedings and negotiations of the agreement.

The team was led by Dr Marcin Ciemiński (Partner) and Prof. Piotr Bogdanowicz (Counsel) and included IP lawyers Krzysztof Hajdamowicz (Counsel) and Marcelina Sługocka (Lawyer) as well as Ewelina Bzducha (Senior Associate), Martyna Darczuk (Senior Associate), Monika Diehl (Senior Associate), Adrian Król (Senior Associate) and Aleksandra Mierzejewska (Junior Lawyer). Tomasz Szymura (Counsel) advised on the tax aspects of the transaction. The client was also supported by Dessi Savova (Global Relationship Partner of Airbus Group) and Alexander Kennedy (Counsel, Paris).

Dr Marcin Ciemiński, Partner, Warsaw: "We are very proud we advised Airbus Defence and Space on this precedent-setting project. This is the first acquisition of observation satellites by the Polish Government and an important step in increasing the country's military security. On the legal side, this was a demanding project due to its novelty and complexity but it allowed us to fully utilize our cross-border sector expertise and gain invaluable experience in this important sector in Poland."

Clifford Chance doradza Airbus Defence and Space w związku ze sprzedażą dwóch satelitów rozpoznawczych do Polski

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Airbus Defence and Space SAS w związku z podpisaniem umowy z Agencją Uzbrojenia dotyczącej sprzedaży dwóch satelitów rozpoznawczych. Kancelaria doradzała zarówno w postępowaniu przetargowym, jak i przy negocjowaniu umowy.

Zespołem kierowali Dr Marcin Ciemiński (Partner) i Prof. Piotr Bogdanowicz (Counsel), a w skład zespołu weszli prawnicy specjalizujący się w obszarze własności intelektualnej – Krzysztof Hajdamowicz (Counsel) i Marcelina Sługocka (Prawnik) – oraz Ewelina Bzducha (Senior Associate), Martyna Darczuk (Senior Associate), Monika Diehl (Senior Associate), Adrian Król (Senior Associate) i Aleksandra Mierzejewska (Młodszy Prawnik). Tomasz Szymura (Counsel) doradzał w kwestiach podatkowych transakcji. Dodatkowo klienta wspierali Dessi Savova (Partner ds. Globalnej Relacji z Grupą Airbus) i Alexander Kennedy (Counsel, Paryż).

Dr Marcin Ciemiński, Partner, Warszawa: "Jesteśmy dumni, że doradzaliśmy Airbus Defence and Space przy tym bezprecedensowym projekcie. To pierwszy zakup satelitów rozpoznawczych dokonywany przez polski Rząd i stanowi on ważny krok do zwiększenia bezpieczeństwa militarnego kraju. Od strony prawnej był to bardzo wymagający projekt ze względu na jego nowatorski charakter i złożoność, ale dał nam możliwość pełnego wykorzystania znajomości sektora dzięki współpracy transgranicznej i zyskania bezcennego doświadczenia w tym istotnym dla Polski sektorze".