Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance elects four new counsel in Warsaw

4 May 2022

Clifford Chance elects four new counsel in Warsaw

Leading international law firm Clifford Chance announced the promotion of four new counsel in Warsaw.

Agnieszka Janicka, Managing Partner of Clifford Chance's Warsaw office comments:
"Congratulations to our talented colleagues. Counsel promotion is a great achievement and a significant career accomplishment. I look forward to continue working with them and watching their careers progress."

The new Counsel are the following:

Kacper Bardan is a dual qualified lawyer (Polish qualified legal adviser and solicitor of England & Wales) with extensive experience in complex syndicated and leveraged financing transactions. Kacper advises lenders, borrowers and private equity investors. He focuses on leveraged acquisition financings and private debt financings. Kacper also advises on complex intercreditor arrangements, project finance, cross-border financings, margin lending, restructurings and derivatives.

Maciej Bocheński is an advocate advising in connection with finance transactions. Maciej focuses on real estate finance. His experience covers a variety of finance transactions including project finance, corporate finance and cross-border financings. His clients include leading lenders and institutional investors mainly in the real estate sector.

Michał Jadwisiak is an advocate focused on financing and refinancing of ventures of various kinds with a particular emphasis on project finance in the renewable energy sector. Michał also has broad experience advising on financial restructuring, including cross-border restructuring. In addition, he has advised clients on a number of bond and covered bond issuance programmes (including issues on foreign markets).

Karol Kulhawik is an advocate specializing in M&A, corporate and commercial work, with a particular focus on private equity transactions and the tech, FMCG, infrastructure and healthcare sectors. Karol has advised on a number of sell-side and buy-side transactions for private equity funds, strategic investors and founders. Karol has extensive experience in M&A transactions and implementing corporate governance structures from a wide variety of sectors.

Czterech nowych counseli w warszawskim biurze Clifford Chance

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance ogłosiła cztery awanse na stanowisko counsel w Warszawie.

Agnieszka Janicka, Partner Zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance:

"Gratulacje dla naszych utalentowanych kolegów. Awans na stanowisko counsel to ogromne osiągnięcie i istotny etap rozwoju zawodowego. Z przyjemnością będę kontynuować współpracę z nimi i obserwować, jak rozwija się ich kariera".

Nowi counsele to:

Kacper Bardan, radca prawny oraz solicitor (Anglia i Walia) z bogatym doświadczeniem w złożonych transakcjach finansowania konsorcjalnego i lewarowanego. Doradza podmiotom udzielającym finansowania, kredytobiorcom i funduszom private equity. Koncentruje się na transakcjach finansowania lewarowanego fuzji i przejęć oraz dłużnego finansowania private debt. Kacper doradza również w zakresie złożonych porozumień pomiędzy wierzycielami, transakcji typu project finance, finansowań transgranicznych, margin lending oraz restrukturyzacji i instrumentów pochodnych.

Maciej Bocheński, adwokat doradzający w związku z transakcjami finansowania. Maciej koncentruje się na finansowaniu nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje różnorodne transakcje finansowania, w tym finansowania typu project finance, finansowania korporacyjne i transgraniczne. Do grona jego klientów należą wiodący kredytodawcy i inwestorzy instytucjonalni przede wszystkim z branży nieruchomościowej.

Michał Jadwisiak, adwokat specjalizujący się w finansowaniu i refinansowaniu przedsięwzięć o różnym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektowego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Michał posiada również szerokie doświadczenie jako doradca w transakcjach restrukturyzacji finansowych, w tym transgranicznych. Doradzał klientom przy licznych programach emisji obligacji i listów zastawnych (w tym emisji na rynkach zagranicznych).

Karol Kulhawik, adwokat specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym i obsłudze prawnej transakcji M&A, w szczególności z udziałem funduszy private equity w sektorze technologicznym, FMCG, infrastruktury i opieki zdrowotnej. Doradzał w wielu transakcjach zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, funduszom private equity, inwestorom strategicznym i założycielom. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie wdrażania struktur nadzoru właścicielskiego w spółkach z wielu różnych sektorów.