Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised the banks on the financing of CLIP Logistyka

16 September 2021

Clifford Chance advised the banks on the financing of CLIP Logistyka

International law firm Clifford Chance advised the consortium of banks consisting of: BNP Paribas Bank Polska S.A. as facility agent, Bank Pekao S.A. and mBank S.A., in connection with the EUR 140 million financing for CLIP Logistyka Sp. z o.o. – a subsidiary of CLIP Group S.A. The proceeds will be used, among other things, to refinance an existing debt, to invest in warehouse logistics and to build a new container terminal on the Silk Road in Małaszewicze.

The Clifford Chance team working on the financing part of the transaction included: Andrzej Stosio (Partner, Co-head of the Warsaw Banking and Finance Department), Anna Miernik (Senior Associate), Michał Jadwisiak (Senior Associate), Bartosz Zieliński (Associate) and Natalia Karasiewicz (Associate). The team were also supported by Aleksandra Białyszewska (Associate) and Dominika Wróblewska (Associate).

The due diligence team included: Bartosz Kaniasty (Counsel), Joanna Satkiewicz (Senior Associate), Tomasz Walerowicz (Senior Associate), Maria Janiak (Associate) and Joanna Kurdusiewicz (Associate).

Clifford Chance doradzała bankom w związku z finansowaniem CLIP Logistyka

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum składającemu się z banków: BNP Paribas Bank Polska S.A. w roli agenta kredytu, Bank Pekao S.A. oraz mBank S.A. w związku z finansowaniem w wysokości 140 mln EUR dla spółki zależnej CLIP Group S.A. – CLIP Logistyka Sp. z o.o. Pozyskane środki zostaną przeznaczone, między innymi, na refinansowanie istniejącego zadłużenia, inwestycje w logistykę magazynową oraz budowę nowego kolejowego terminala kontenerowego na Jedwabnym Szlaku w Małaszewiczach.

W skład zespołu Clifford Chance pracującego nad finansowaniem weszli: Andrzej Stosio (Partner, Współkierujący warszawskim Departamentem Bankowości i Finansów), Anna Miernik (Senior Associate), Michał Jadwisiak (Senior Associate), Bartosz Zieliński (Associate) oraz Natalia Karasiewicz (Associate). Zespół wspierały również Aleksandra Białyszewska (Associate) i Dominika Wróblewska (Associate).

W skład zespołu zajmującego się due diligence weszli: Bartosz Kaniasty (Counsel), Joanna Satkiewicz (Senior Associate), Tomasz Walerowicz (Senior Associate), Maria Janiak (Associate) oraz Joanna Kurdusiewicz (Associate).