Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised the banks on the financing of the takeover of Moventum by ProService Finteco

  • en
  • pl
  • Language options

11 June 2021

Clifford Chance advised the banks on the financing of the takeover of Moventum by ProService Finteco

Clifford Chance advised a consortium of banks consisting of Santander Bank Polska and ING Bank Śląski on the financing of the takeover of Moventum – a Luxembourg-seated competitor – by ProService Finteco. Proservice Finteco is a leading Polish provider of IT solutions and services to financial institutions, jointly owned by Oaktree and Cornerstone. Their takeover of Moventum marks the beginning of ProService's expansion to foreign markets. In December 2020 we advised the same lenders on the refinancing of ProService's financial indebtedness and financing of additional acquisitions/capex.

The Warsaw Clifford Chance team advising on the financing included: Andrzej Stosio (Partner co-heading the Warsaw Banking & Finance Department), Irena Floras-Goode (Counsel), Nick Fletcher (Of Counsel), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate), Aleksandra Białyszewska (Associate), Wojciech Wątor (Associate and Mateusz Ciechomski (Associate)).

The Luxembourg team consisted of: Marc Mehlen (Partner), Udo Prinz (Counsel), Oliver Zwick (Counsel) and Boika Deleva (Senior Associate).

Clifford Chance doradzała bankom w związku z finansowaniem przejęcia Moventum przez ProService Finteco

Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w składzie Santander Bank Polska i ING Bank Śląski w związku z finansowaniem przejęcia Moventum – konkurencyjnej spółki z siedzibą w Luksemburgu – przez ProService Finteco. Proservice Finteco jest wiodącą polską spółką zapewniającą rozwiązania i usługi IT na rzecz instytucji finansowych, której współwłaścicielami są fundusze Oakree i Cornerstone. Przejęcie Moventum to dla spółki początek ekspansji na rynki zagraniczne. W grudniu 2020 r. nasza kancelaria doradzała tym samym kredytodawcom w związku z refinansowaniem zadłużenia finansowego Proservice Finteco oraz finansowaniem dodatkowych nabyć/nakładów inwestycyjnych spółki.

W skład warszawskiego zespołu Clifford Chance pracującego przy finansowaniu weszli: Andrzej Stosio (Partner współkierujący warszawskim Departamentem Bankowości i Finansów), Irena Floras-Goode (Counsel), Nick Fletcher (Of Counsel), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Natalia Karasiewicz (Associate), Aleksandra Białyszewska (Associate), Wojciech Wątor (Associate) oraz Mateusz Ciechomski (Associate).

W skład luksemburskiego zespołu weszli: Marc Mehlen (Partner), Udo Prinz (Counsel), Oliver Zwick (Counsel) oraz Boika Deleva (Senior Associate).