Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised the Three Seas Initiative Investment Fund on its first investment

27 October 2020

Clifford Chance advised the Three Seas Initiative Investment Fund on its first investment

Clifford Chance advised the Three Seas Initiative Investment Fund on its acquisition of 100% of the shares in the company Industrial Division, trading under the Cargounit brand, the largest private locomotive leasing company in Poland and the sixth largest company in the rolling stock industry in Europe. The Three Seas Initiative Investment Fund was established in 2019 and invests in energy, transport and digital infrastructure in the region.

The transaction team was led by Wojciech Polz, a partner in the Corporate/M&A Practice of the Clifford Chance Warsaw office, and comprised Karol Kulhawik (Senior Associate), Aleksandra Właszczuk (Associate) and Arkadiusz Walkowicz (Associate).

Clifford Chance doradzała funduszowi Three Seas Initiative Investment Fund w związku z jego pierwszą inwestycją

Kancelaria Clifford Chance doradzała na rzecz funduszu Three Seas Initiative Investment Fund w związku z nabyciem 100% udziałów w spółce Industrial Division, działającej pod marką Cargounit, która jest największym prywatnym leasingodawcą lokomotyw w Polsce i szóstą co do wielkości firmą w branży taboru kolejowego w Europie. Fundusz Three Seas Initiative Investment Fund został założony w 2019 roku. Inwestuje w energetykę, transport i infrastrukturę cyfrową w regionie.

W skład zespołu transakcyjnego kierowanego przez Wojciecha Polza, partnera w Departamencie Korporacyjnym warszawskiego biura Clifford Chance, weszli Karol Kulhawik (Senior Associate), Aleksandra Właszczuk (Associate) oraz Arkadiusz Walkowicz (Associate).