Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Podpisywanie umów kwalifikowanym podpisem elektronicznym

9 April 2020

W obliczu epidemii, z dnia na dzień papierowa forma pisemna stała się w pewnym sensie niedostępna, a jednak umowy i inne dokumenty nadal trzeba podpisywać. W ten sposób istniejąca od niemal dwudziestu lat w kodeksie cywilnym forma elektroniczna stała się swoistym remedium na problemy związane z logistyką podpisywania umów. Ale jak ją stosować, aby umowy zawierać skutecznie?

Download PDF