Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Wpływ epidemii Covid-19 na transakcje finansowania dłużnego na rynku polskim

17 March 2020

Epidemia COVID-19 może stanowić wyzwanie dla istniejących stosunków między stronami transakcji finansowania w formie kredytów i obligacji.

W Polsce na dzień przygotowania niniejszego artykułu (16 marca 2020 r.) nie są znane żadne przypadki wypowiedzenia lub modyfikacji umów kredytowych ani też przedstawienia obligacji do natychmiastowego wykupu z powodu zagrożenia epidemią. W aktualnej sytuacji rodzą się jednak zasadne obawy o utrzymanie płynności i zdolności kredytowej kredytobiorców/emitentów w niektórych sektorach, co wynika z ogólnej sytuacji oraz środków prawnych podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem. Pojawiły się w związku z tym zapowiedzi wsparcia kredytobiorców dotkniętych skutkami epidemii - zarówno przez banki, jak i instytucje państwowe. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące finansowania dłużnego udzielonego przedsiębiorcom w Polsce w formie kredytów i obligacji oraz ryzyka prawne, które strony tych transakcji (dłużnicy i wierzyciele) powinni wziąć pod uwagę przy analizie aktualnej sytuacji.

Download PDF