Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Obowiązkowe zgłoszenie i rejestracja beneficjenta rzeczywistego w nowoutworzonym rejestrze

18 September 2019

13 października 2019 roku powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr). Wówczas wejdą w życie stosowne przepisy. Od tego dnia prawie wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym będą zobowiązane zgłosić do Rejestru (i uaktualniać) szczegółowe informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Przepisy te są częścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa), która implementuje zmienioną dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dyrektywa).

Download PDF