Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Informacja o schematach podatkowych

8 April 2019

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i ordynacji podatkowej (''Ustawa''), która wprowadziła m.in. obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Download PDF