Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych

8 June 2017

1 czerwca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona dodatkowe obostrzenia i obowiązki zarówno dla pracodawców-użytkowników jak i dla agencji pracy tymczasowej w celu wzmocnienia pozycji pracownika tymczasowego.

Download PDF