Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Den na silnou kávu: Nejvyšší soud rozhodnutím ve věci Coffee Day

9 November 2016

Den na silnou kávu: Nejvyšší soud rozhodnutím ve věci Coffee Day vystrašil realitní praxi extrémně širokou interpretací přechodu práv a povinností zaměstnanců

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015 (R.P. v COFFEE DAY CZ), velmi extenzivně interpretoval podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor). Tímto rozhodnutím překvapil nejen pronajímatele a nájemce, ale i odbornou veřejnost.

Download PDF