Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Sejm przyjął przepisy o minimalnej stawce godzinowej

9 August 2016

Prezydent podpisał w dniu 5 sierpnia 2016 r. ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa o Minimalnym Wynagrodzeniu"). Nowelizacja wprowadza przede wszystkim minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia w wysokości 13 złotych dla zleceniobiorców lub osób świadczących usługi, która ma być stosowana od 1 stycznia 2017 r. oraz nowe obowiązki związane z dokumentowaniem usług takich osób, niezależnie od tego ile zarabiają. Wprowadzona została także procedura umożliwiająca każdemu wykonawcy zamówienia, na którego koszt będzie miała wpływ zmiana minimalnych stawek, renegocjowanie takich umów lub ich rozwiązanie, w przypadku gdy renegocjacje się nie powiodą.

Download PDF