Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Trybunał Sprawiedliwości precyzuje zasady polegania na zasobach innych podmiotów

12 April 2016

W dniu 7 kwietnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) wydał długo oczekiwany (21 miesięcy) wyrok w sprawie C-324/14, Apelski. Odpowiadając na pytania prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), Trybunał sprecyzował zasady polegania na zasobach innych podmiotów. Wyrok pozostanie aktualny na gruncie znowelizowanych przepisów zamówieniowych.

Download PDF