Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Umowy marketingowe dotyczące przewozów lotniczych

23 February 2016

Umowy o świadczenie usług marketingowych między przewoźnikiem lotniczym a podmiotem zarządzającym portem lotniczym lub samorządem od lat stanowią przedmiot zainteresowania Komisji Europejskiej w kontekście pomocy publicznej.

W 2014 roku Komisja wydała dwie decyzje w sprawach francuskich lotnisk w Pau oraz Angoulême dotyczące współpracy tych lotnisk z Ryanair i jego spółką zależną Airport Marketing Services (AMS). Opublikowane w 2015 roku uzasadnienia pokazują, że decyzje zawierają podsumowanie analiz i przemyśleń Komisji dotyczących dopuszczalnych form wspierania działalności przewozowej przez porty lotnicze lub ich właścicieli. Decyzje będą niewątpliwie miały istotne znaczenie dla kształtowania się prawnego modelu współpracy portów z przewoźnikami.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych kwestii, o których w świetle decyzji Komisji powinny pamiętać podmioty zawierając umowy marketingowe.


 

Download PDF