Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Co przynosi rządowy projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych?

17 February 2016

W połowie stycznia przypomnieliśmy, co powinno zmienić się w prawie zamówień publicznych w związku z upływającym 18 kwietnia 2016 r. terminem transpozycji dyrektyw w sprawie zamówień "klasycznych" oraz w sprawie udzielania zamówień "sektorowych".

W dniu 20 stycznia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych ("Pzp.").
W ramach konsultacji publicznych tego projektu zgłoszono, zgodnie
z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Rozwoju, blisko 1500 uwag. Clifford Chance uczestniczył w tych konsultacjach.

Poniżej wskazujemy, co nowego przyniesie nam nowelizacja Pzp., jeżeli parlament przyjmie w całości propozycje rządu (co wydaje się wysoce prawdopodobne).

Download PDF