Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Zmiany zasad Corporate Governance spółek notowanych na GPW

28 October 2015

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały nowe zasady corporate governance dla spółek giełdowych – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („Nowe Praktyki”). W porównaniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami Nowe Praktyki w głównej mierze precyzują obowiązki dotychczas nakładane na spółki giełdowe, chociaż pojawia się również kilka nowych rozwiązań. Już teraz chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka najistotniejszych zmian, gdyż pozostało niewiele czasu na dostosowanie.

Podobnie jak dotychczasowa regulacja, Nowe Praktyki oparte są o zasadę comply or explain, jednak można się spodziewać, że GPW będzie bardziej aktywnie monitorować wypełnianie przez spółki zasad corporate governance. W związku z tym, w razie skorzystania z opcji explain rekomendujemy przedstawienie dokładnych i wyczerpujących wyjaśnień.

Co więcej, nie należy zapominać, że spółki są zobligowane do przedstawiania informacji na temat stosowania rekomendacji corporate governance w oświadczeniu stanowiącym część raportu rocznego. Dodatkowo, od 1 stycznia 2016 r., rada nadzorcza będzie oceniać to oświadczenie.

Download PDF