Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów zapowiada zmianę ustawy przewidującą bardziej restrykcyjne podejście do sektora usług finansowych oraz reformę systemu kontroli klauzul abuzywnych

14 April 2015

16 marca 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK”) zawnioskował o pilne podjęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ("Projekt”).

Celem Projektu ma być m.in. skuteczniejsze zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych w sektorze usług finansowych polegających na oferowaniu konsumentowi produktu niedostosowanego do jego potrzeb (ang. misselling).

Przedstawiamy kluczowe elementy Projektu i jego prawdopodobne skutki dla sektora finansowego w Polsce

Download PDF