Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Uproszczone zasady rejestrowania w KRS

2 March 2015

Przełom roku przyniósł zmiany w procedurze rejestrowania danych spółek w sądach rejestrowych. Przede wszystkim wskutek nowelizacji informacje pomiędzy sądem a pozostałymi urzędami są teraz przekazywane drogą elektroniczną, co zastąpiło zasadę „jednego okienka”, która nie sprawdziła się w praktyce. Niektóre inne formalności, jak choćby związane z rejestracją nowych członków zarządu i prokurentów, zostały uproszczone lub w ogóle zniesione. Nowelizacja wprowadziła także ułatwioną procedurę wykreślenia podmiotu z rejestru (w określonych przypadkach).

Download PDF