Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Praca w niedziele i święta w centrach usług wspólnych

31 March 2014

W dniu 10 lutego 2014 r. prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy rozszerzającą katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Poprawka umożliwiać ma świadczenie usług transgranicznych przez centra usług wspólnych zlokalizowane w Polsce. Zmiana wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania, co w praktyce oznacza najprawdopodobniej połowę marca 2014 r.

Download PDF