Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy

15 November 2012

W chwili obecnej trwają intensywne prace legislacyjne nad zmianami szeregu przepisów Kodeksu pracy.
Zakres planowanych zmian dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów: czasu pracy oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Niniejszy Client Briefing koncentruje się na zagadnieniach związanych z czasem pracy.

Download PDF