Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

MINISTERSTWO NIE JEST GŁUCHE NA KRYTYKĘ

31 May 2012

Dnia 29 maja 2012 r. Ministerstwo Gospodarki ("MG") na konferencji prasowej
zaprezentowało kluczowe elementy nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii ("Nowy Projekt"). Na zakończenie prac nad Nowym Projektem trzeba jeszcze poczekać,jednak MG postanowiło już teraz uspokoić sektor energetyki odnawialnej, zaniepokojony ogłoszonym w grudniu 2011 r. pierwszym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii ("OZE"), i przedstawiło najistotniejsze z punktu widzenia sektora przepisy, które mają znaleźć się w Nowym Projekcie.
Przedstawione kluczowe elementy Nowego Projektu stanowią  odpowiedź MG na krytyczną ocenę pierwszej wersji projektu ustawy o OZE, który przewidywał zniesienie obowiązku
zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w OZE po regulowanej cenie zakupu, zróżnicowanie poziomu wsparcia dla OZE (m.in. poprzez wprowadzenie tzw. współczynników
korekcyjnych), oraz zmiany sposobu kalkulacji opłaty zastępczej.

Download PDF