Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie energetyki odnawialnej

14 March 2012

Dnia 22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki („MG”) opublikowało długo oczekiwany pakiet regulacji dotyczących sektora energetycznego tj. projekt nowego prawa energetycznego, prawa gazowego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii („Projekt Ustawy o OZE”). Celem nowych regulacji prawnych jest stworzenie spójnych ram prawnych dla sektora energetycznego w Polsce.

W opinii MG, Projekt Ustawy o OZE powinien również poprawić efektywność istniejącego systemu wsparcia dla energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, Projekt Ustawy o OZE implementuje niektóre przepisy Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tak by zapewnić spójność polskiego prawa z prawem UE.

Download PDF