Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises on the establishment of Murapol’s bond programme

12 June 2024

Clifford Chance advises on the establishment of Murapol’s bond programme

Global law firm Clifford Chance advised on the establishment of a bond issue programme of up to PLN 500 million by Murapol S.A., one of the largest residential property developers in Poland. We also advised on the inaugural issue of unsecured bonds under the programme, with a total nominal value of PLN 150 million. The bonds bear interest at a variable interest rate of WIBOR 3M plus a margin of 4% per annum. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. and Santander Bank Polska S.A. acted as programme organisers and dealers.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel) and Krzysztof Burda (Associate).

Clifford Chance doradzała przy ustanowieniu programu obligacji Murapol

Globalna kancelaria Clifford Chance doradzała w związku z ustanowieniem programu zakładającego emisje obligacji do kwoty 500 mln PLN przez Murapol S.A., jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Doradzaliśmy również w związku z inauguracyjną emisją obligacji niezabezpieczonych w ramach tego programu, o łącznej wartości nominalnej 150 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A pełnili rolę organizatorów programu oraz dealerów.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel) oraz Krzysztof Burda (Associate).