Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised on three bond issues by Echo Investment

19 June 2024

Clifford Chance advised on three bond issues by Echo Investment

Over the past year, global law firm Clifford Chance has advised on three bond issues of Echo Investment, a leader in the real estate market in Poland. These were, in order:

  • An issue of 5-year unsecured bonds with a total nominal value of EUR 43 million (issue date: 27 October 2023; maturity date: 27 October 2028). We also advised on the repurchase of previously issued bonds combined with the issue of the new ones. The bonds were introduced to trading in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.
  • An issue of 5-year unsecured bonds with a total nominal value of PLN 100 million (issue date: 27 February 2024; maturity date: 27 February 2029). We also advised on the repurchase of previously issued bonds combined with the issue of the new ones. The bonds will be introduced to trading in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.
  • An issue of 5-year unsecured bonds with a total nominal value of PLN 100 million (issue date: 13 May 2024; maturity date: 13 May 2029). The bonds will be introduced to trading in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. We also advised on the exercise of the early redemption option by the issuer.

The Clifford Chance team advising on the transaction included: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Krzysztof Burda (Associate) and Oskar Ratajczak (Associate).

Clifford Chance doradzała w związku z trzema emisjami obligacji przez Echo Investment

W ciągu ostatniego roku globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała w związku z trzema emisjami obligacji Echo Investment, lidera na rynku nieruchomości w Polsce. Były to kolejno:

  • Emisja 5-letnich obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 43 mln EUR (data emisji: 27 października 2023 r.; data wykupu 27 października 2028 r.). Doradzaliśmy także przy odkupie poprzednio wyemitowanych obligacji połączonym z emisją nowych. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Emisja 5-letnich obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów PLN (data emisji: 27 lutego 2024 r.; data wykupu: 27 lutego 2029 r.). Doradzaliśmy także przy odkupie poprzednio wyemitowanych obligacji połączonym z emisją nowych. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Emisja 5-letnich obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów PLN (data emisji: 13 maja 2024 r.; data wykupu: 13 maja 2029 r.). Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doradzaliśmy także w związku z realizacją opcji wcześniejszego wykupu przez emitenta.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Krzysztof Burda (Associate) oraz Oskar Ratajczak (Associate).