Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Eiffel Investment Group on joint venture with Optima Wind

13 October 2023

Clifford Chance advises Eiffel Investment Group on joint venture with Optima Wind

Global law firm Clifford Chance advised Eiffel Transition Infrastructure, an investment fund managed by Eiffel Investment Group, on a joint venture with Optima Wind to establish WindLight, a company aimed at developing photovoltaic and wind farms of over 1GW.

Through this new transaction, WindLight will develop a diversified portfolio of 14 projects, comprising PV projects of 888 MW and wind assets of 266 MW.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Paweł Puacz (Partner, Energy & Resources), Aleksandra Rzegocka (Senior Associate, Corporate/M&A), Maciej Mróz and Maria Majchrzak (Lawyers, Energy & Resources).

Clifford Chance doradcą Eiffel Investment Group w związku z joint venture z Optima Wind

Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Eiffel Transition Infrastructure, funduszowi inwestycyjnemu zarządzanemu przez Eiffel Investment Group, w związku ze wspólnym przedsięwzięciem realizowanym z Optima Wind, polegającym na utworzeniu spółki WindLight, której celem jest rozwój farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy ponad 1 GW.

Dzięki tej nowej transakcji WindLight stworzy zdywersyfikowany portfel 14 projektów, obejmujących projekty fotowoltaiczne o mocy 888 MW i aktywa wiatrowe o mocy 266 MW.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Paweł Puacz (Partner, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych), Aleksandra Rzegocka (Senior Associate, Departament Korporacyjny), Maciej Mróz i Maria Majchrzak (Prawnicy, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych).