Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises Helios Energy Investments on the sale of the Wilko Wind Farm

25 September 2023

Clifford Chance advises Helios Energy Investments on the sale of the Wilko Wind Farm

International law firm Clifford Chance advised international private equity fund Helios Energy Investments on the sale of a 26 MW onshore wind farm in Poland to Equinor. Wilko Wind Farm is located in Wielkopolska province and will be operated by Wento, Equinor’s subsidiary in Poland. Aggregate annual production is estimated at 105 GWh of electricity per year.

The Clifford Chance team advising on the transaction included Paweł Puacz (Partner, Energy & Resources), Marcin Markowski (Senior Associate, Energy & Resources), Aleksandra Rzegocka (Senior Associate, Corporate/M&A), Maria Majchrzak (Lawyer, Energy & Resources) and Weronika Patzer (Lawyer, Energy & Resources).

Since Helios Energy Investments acquired Wilko Wind Farm in 2020, the Clifford Chance team has provided Helios and its partner TDI Renewables with comprehensive advice related to the development, financing, construction, and various regulatory aspects of the project.

Clifford Chance doradzała Helios Energy Investments w związku ze sprzedażą farmy wiatrowej Wilko

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała międzynarodowemu funduszowi private-equity Helios Energy Investments w związku ze sprzedażą lądowej farmy wiatrowej o mocy 26 MW na rzecz Equinor. Farma wiatrowa Wilko zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim i będzie obsługiwana przez Wento, spółkę zależną Equinor w Polsce. Łączna roczna produkcja farmy wiatrowej Wilko szacowana jest na 105 GWh energii.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli: Paweł Puacz (Partner, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych), Marcin Markowski (Senior Associate, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych), Aleksandra Rzegocka (Senior Associate, Departament Korporacyjny), Maria Majchrzak (Prawnik, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych) i Weronika Patzer (Prawnik, Grupa Energetyki i Zasobów Naturalnych).

Od momentu nabycia farmy wiatrowej Wilko przez Helios Energy Investments w 2020 roku, zespół Clifford Chance zapewniał funduszowi Helios i jego partnerowi TDI Renewables kompleksowe doradztwo związane z rozwijaniem, finansowaniem, budową i licznymi aspektami regulacyjnymi projektu.