Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance represented Mostostal Zabrze SA in an arbitration dispute with Wood Environment & Infrastructure Solutions

6 June 2023

Clifford Chance represented Mostostal Zabrze SA in an arbitration dispute with Wood Environment & Infrastructure Solutions

The international law firm Clifford Chance represented Mostostal Zabrze SA in an arbitration dispute with Wood Environment & Infrastructure Solutions concerning the construction of the AEGIS Ashore system base in Redzikowo, Poland. The proceedings concerned the performance and settlement as well as the consequences of rescission of the contract concluded as part of the construction of the anti-missile shield system base between Mostostal Zabrze as the contractor and Wood as the employer.

Pursuant to the award of the Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce in Paris, Wood Environment & Infrastructure Solutions is obliged to pay to our client approximately PLN 43.3 million in total. At the same time, the Arbitration Court dismissed over 99.6% of the counterclaims of the other party.

The team representing Mostostal Zabrze in these proceedings was led by Bartosz Krużewski (Partner heading Clifford Chance's Litigation and Dispute Resolution practice in Continental Europe) and Robert Moj (Counsel). The team also included Martyna Darczuk (Senior Associate) and Ewelina Bzducha (Senior Associate).

Clifford Chance reprezentowała Mostostal Zabrze w sporze z Wood Environment & Infrastructure Solutions

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance reprezentowała Mostostal Zabrze SA w sporze arbitrażowym z Wood Environment & Infrastructure Solutions dotyczącym budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie. Postępowanie dotyczyło wykonania i rozliczenia oraz skutków odstąpienia od umowy zawartej w ramach budowy bazy systemu tarczy antyrakietowej pomiędzy Mostostalem Zabrze jako wykonawcą a Wood jako zamawiającym.

Na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, firma Wood Environment & Infrastructure Solutions jest zobowiązana do zapłaty na rzecz naszego klienta łącznej kwoty około 43,3 mln zł. Jednocześnie, Sąd Arbitrażowy oddalił ponad 99,6% roszczeń wzajemnych drugiej strony.

Zespołem reprezentującym Mostostal Zabrze w tym postępowaniu kierował Bartosz Krużewski (Partner kierujący praktyką procesową Clifford Chance w Europie Kontynentalnej) oraz Robert Moj (Counsel). W skład zespołu wchodziły również Martyna Darczuk (Senior Associate) oraz Ewelina Bzducha (Senior Associate).