Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advises consortium of banks on financing for Gemini Polska

16 May 2023

Clifford Chance advises consortium of banks on financing for Gemini Polska

Clifford Chance advised the lenders (Santander Bank Polska (acting also as agent and security agent), Alior Bank, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki and European Bank for Reconstruction and Development) on a complex transaction combining financing in the form of credit facilities and factoring, which will fuel the growth of Gemini Polska.

The financing included an ECA-backed facility with the purpose of financing, among other things, the development of an automatic warehouse. The financing was provided by Santander Bank Polska, where OeKB acted as an ECA cover provider and Banco Santander acted as ECA Agent. The revolving financing was granted in the form of a revolving loan from the commercial banks and reverse factoring provided by Santander Factoring, Pekao Faktoring and Bank Millennium.

The Clifford Chance team was led by Mateusz Chruściak (Counsel) and supervised by Andrzej Stosio (Partner). Other members of the Polish law transaction team included Wojciech Wątor (Senior Associate), Aleksandra Białyszewska (Junior Associate), Joanna Korycińska (Trainee), Maria Hałasa (Junior Associate) and Mateusz Leleno (Trainee). The regulatory team included Grzegorz Namiotkiewicz (Partner) and Anna Biała (Counsel). The English law team included Jared Grubb (Partner) and Genevieve Wohlfeil (Associate).

Clifford Chance doradza konsorcjum banków przy finansowaniu Gemini Polska

Kancelaria Clifford Chance doradzała kredytodawcom (Santander Bank Polska (działający również w charakterze agenta i agenta zabezpieczeń), Alior Bank, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w związku ze złożoną transakcją łączącą finansowanie w formie kredytów i faktoringu, które będzie napędzać rozwój Gemini Polska.

Finansowanie obejmowało kredyt zabezpieczony gwarancją wystawiona przez OeKB, austriacką agencję kredytów eksportowych, a jego celem było finansowanie m.in. budowy zautomatyzowanego magazynu. Finansowanie zapewnił Santander Bank Polska, a Banco Santander działał w charakterze agenta agencji kredytów eksportowych. Finansowanie obrotowe zostało udzielone w formie kredytu odnawialnego udzielonego przez banki komercyjne oraz faktoringu odwrotnego udzielonego przez Santander Factoring, Pekao Faktoring i Bank Millennium.

Zespołem Clifford Chance kierował Mateusz Chruściak (Counsel), a nadzór sprawował Andrzej Stosio (Partner). Pozostałymi członkami zespołu transakcyjnego ds. prawa polskiego byli: Wojciech Wątor (Senior Associate), Aleksandra Białyszewska (Junior Associate), Joanna Korycińska (Trainee), Maria Hałasa (Junior Associate) oraz Mateusz Leleno (Trainee). Zespół ds. regulacyjnych składał się z następujących osób: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner) oraz Anna Biała (Counsel). Członkami zespołu ds. prawa angielskiego byli: Jared Grubb (Partner) i Genevieve Wohlfeil (Associate).