Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised a consortium of banks on the closing of the acquisition finance transaction relating to the acquisition of a portion of logistics assets and part of the bitumen business from Grupa Lotos by Unimot Investments

7 April 2023

Clifford Chance advised a consortium of banks on the closing of the acquisition finance transaction relating to the acquisition of a portion of logistics assets and part of the bitumen business from Grupa Lotos by Unimot Investments

International law firm Clifford Chance advised a consortium of banks composed of mBank S.A. (as facility agent, security agent, lender and arranger), Bank Pekao S.A., PKO BP S.A. and Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce (as lenders and arrangers) in connection with the closing of the acquisition finance transaction relating to the acquisition of a portion of logistics assets and part of the bitumen business from Grupa Lotos S.A. by Unimot Investments sp. z o.o. (a subsidiary of Unimot S.A.).

The Clifford Chance team led by Mateusz Chruściak (Counsel) was composed of Wojciech Wątor (Associate), Aleksandra Białyszewska (Junior Associate), Joanna Korycińska (Trainee) and Mateusz Leleno (Trainee). Andrzej Stosio (Partner) exercised substantive supervision over the transaction.

Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z zamknięciem transakcji finansowania nabycia części aktywów logistycznych i części biznesu bitumicznego Grupy Lotos przez Unimot Investments

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała konsorcjum banków złożonemu z: mBank S.A. (jako agenta kredytu, agenta zabezpieczeń, kredytodawcy i aranżera), Banku Pekao S.A., PKO BP S.A. oraz Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce (jako kredytodawców i aranżerów) w związku zamknięciem transakcji finansowania nabycia przez Unimot Investments sp. z o.o. (spółkę zależną od Unimot S.A.) części aktywów logistycznych oraz części biznesu bitumicznego od Grupy Lotos S.A.

Zespół Clifford Chance kierowany był przez Mateusza Chruściaka (Counsel). W jego skład weszli Wojciech Wątor (Associate), Aleksandra Białyszewska (Junior Associate), Joanna Korycińska (Trainee) oraz Mateusz Leleno (Trainee). Nadzór merytoryczny nad obsługą prawną sprawował Andrzej Stosio (Partner).