Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance advised on R.Power's latest green bond issue

20 May 2022

Clifford Chance advised on R.Power's latest green bond issue

International law firm Clifford Chance advised mBank on the issue of two series of green bonds with a total nominal value of PLN 75 million by R.Power. The bonds were taken up by Bank Gospodarstwa Krajowego and mBank. The funds raised will be used to develop a portfolio of projects in Poland and abroad.

The issued bonds meet the criteria for the issue of green bonds in accordance with the Green Bond Principles (GBP) developed by the International Capital Market Associacion (ICMA), primarily in terms of allocating the funds from the issue to finance investments that have a positive impact on the environment by taking into account environmental and ecological aspects in their implementation, and thus supporting sustainable development.

R.Power Group is the largest group in the photovoltaic sector in Poland. The company is also developing projects in other European countries, including Italy, Spain, Portugal, and Romania.
As part of the current green bond issuance programme, R.Power raised a total of PLN 250 million – Clifford Chance advised on all previous issues under the programme.

The team advising on the transaction included: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak (Associate), and Krzysztof Burda.

Clifford Chance doradzała w związku z najnowszą emisją zielonych obligacji przez R.Power

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała na rzecz mBanku w związku z emisją dwóch serii zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 75 mln PLN przez R.Power. Obligacje zostały objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój portfela projektów w kraju i za granicą.

Emitowane obligacje spełniają kryteria emisji zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), przede wszystkim w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie w ich realizacji aspektów środowiskowych oraz zagadnień ekologicznych, a tym samym wspierających zrównoważony rozwój.

Grupa R.Power jest największą grupą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Spółka rozwija projekty również w innych krajach Europy, w tym we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.
W ramach bieżącego programu emisji zielonych obligacji spółka R.Power pozyskała łącznie 250 mln PLN – kancelaria Clifford Chance doradzała przy wszystkich dotychczasowych emisjach w ramach programu.

W skład zespołu doradzającego w związku z transakcją weszli: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak (Associate) oraz Krzysztof Burda.