Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Famur on planned issue of green bonds of up to PLN 400 million

  • en
  • pl
  • Language options

22 October 2021

Clifford Chance advises Famur on planned issue of green bonds of up to PLN 400 million

International law firm Clifford Chance is advising Famur S.A. in connection with a planned issue of green bonds of up to PLN 400 million. The bonds will be issued under a programme of up to PLN 1 billion in which Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. and Dom Maklerski BOŚ S.A. are the arrangers. The purpose of the issue is to raise direct and indirect financing or refinancing for the development, purchase, construction and operation of green investments. The issue date has been set at 3 November this year, and the bond redemption date at 3 November 2026. Famur's issue of green bonds will be the second largest issue of green bonds by a non-finance company in Poland.

The Clifford Chance team advising on the issue is composed of Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak and Krzysztof Burda.

Clifford Chance doradza spółce Famur w związku z planowaną emisją zielonych obligacji o wartości do 400 mln PLN

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradza spółce Famur S.A. w związku z planowaną emisją zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 400 mln PLN. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu o wartości do 1 mld PLN, w którym rolę organizatorów pełnią Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A. Celem emisji jest bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów. Datę emisji wyznaczono na 3 listopada tego roku, zaś datę wykupu obligacji na 3 listopada 2026 r. Emisja zielonych obligacji przez Famur będzie drugą największą pod względem wartości emisją obligacji zielonych wyemitowanych przez spółkę niefinansową w Polsce.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z emisją wchodzą: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak i Krzysztof Burda.