Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance announces the promotion of Aneta Disman, Jan Dobrý and Milan Rákosník to Counsels

1 December 2020

Clifford Chance announces the promotion of Aneta Disman, Jan Dobrý and Milan Rákosník to Counsels

The Prague office of Clifford Chance is pleased to announce the promotion of Senior Associates Aneta Disman, Jan Dobrý and Milan Rákosník to Counsels. The promotion comes into effect on 1 December 2020. The status of Counsel has been developed within the firm to recognise excellent contributions by senior associates and their potential for partnership.

Aneta Disman has joined Clifford Chance in 2008 and her practice focuses on investments, divestments and asset management in the real estate and construction sector. Although primarily a real estate specialist and a key member of the Prague office's real estate practice as well as covering CEE deals in particular in Poland or Hungary, Aneta also has a growing track record in corporate M&A transactions.

Client said about Aneta: "She is the lawyer you want to have on your side when you are dealing with any issue whatsoever. She is super talented and always tries to find a way to do the best job for our company."

Jan Dobrý started at Clifford Chance in 2007. He specialises in all forms of dispute resolution (litigation, arbitration, judicial review of administrative decisions) and competition law. He has steadily built up a strong profile and gained significant expertise in the commercial, construction and energy sectors from a litigious, regulatory and competition perspective. Jan also represents Clifford Chance Prague at the Arbitration Committee of ICC Czech Republic.

Client said about Jan: "Jan Dobrý is a supportive and professional senior litigator. Always full of ideas and searching for solutions. He is client-oriented and understanding of their needs."

Milan Rákosník has joined Clifford Chance in 2011. He specialises in real estate M&A, asset management and development across all product sectors - retail, office and logistics - as well as on real estate financing and secured lending. A key member of the Prague office's market-leading real estate practice, Milan has gained significant industry expertise from his involvement in a host of real estate and financing transactions in the Czech Republic and across the wider region.

Client said about Milan: "He is a professional with considerable experience and practice providing the right approach to every topic in a very efficient and proactive way in order to assist as best as possible."

Emil Holub, Partner of the Prague office, commented: "We are very pleased to announce these promotions based on each achievement as Aneta, Jan and Milan are indispensable assets to our team and they deliver exceptional value to our clients. On behalf of the entire firm, I warmly congratulate them."

Additionaly, Veronika Kinclová and Dominik Vojta have been promoted to Senior Associates effective 1 November 2020.

Clifford Chance oznámila povýšení Anety Disman, Jana Dobrého a Milana Rákosníka na pozici Counsel

Pražská kancelář Clifford Chance s potěšením oznamuje povýšení seniorních advokátů Anety Disman, Jana Dobrého a Milana Rákosníka na pozici Counsel. Povýšení je platné k 1. prosinci 2020. Status Counsel byl ve společnosti zaveden k ocenění vynikajících výkonů seniorních advokátů a jejich potenciálu stát se partnerem / partnerkou.

Aneta Disman nastoupila do Clifford Chance v roce 2008 a ve své praxi se zaměřuje na investice, divestice a správu aktiv v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Aneta je primárně specialistkou v oblasti nemovitostí a klíčovým členem realitního týmu pražské kanceláře, jež zastřešuje transakce také ve střední a východní Evropě, zejména v Polsku nebo Maďarsku. Kromě toho má Aneta také široké portfolio zkušeností v oblasti korporátních fúzí a akvizic.

Jeden z klientů o Anetě řekl: „Aneta je právníkem, kterého chcete mít na své straně, když řešíte jakýkoli problém. Je velmi talentovaná a vždy se snaží najít způsob, jak pro naši společnosti odvést tu nejlepší práci.“

Jan Dobrý do Clifford Chance nastoupil v roce 2007. Specializuje se na všechny formy řešení sporů, a to jak v rámci mezinárodní či domácí arbitráže, tak civilního soudního řízení, přezkum rozhodnutí správních orgánů před soudy a také na soutěžní právo. Jan vybudoval silnou praxi, která stojí na odborných znalostech v komerčním, stavebním a energetickém sektoru z pohledu sporného, soutěžního i regulatorního práva. Zároveň působí jako stálý zástupce Clifford Chance Prague na půdě Komise pro mezinárodní arbitráž při ICC Česká republika.

Klient o Janovi řekl: „Jan Dobrý je velmi schopný a profesionální seniorní litigátor. Má vždy spoustu nápadů a hledá řešení. Je klientsky orientovaný a má schopnost porozumět potřebám klienta.“

Milan Rákosník nastoupil do společnosti Clifford Chance v roce 2011. Jeho praxe se zaměřuje na realitní M&A, správu aktiv, development ve všech odvětvích (obchody, kanceláře a logistika), financování nemovitostí a zajištěné úvěry. Milan je klíčovým členem realitní praxe pražské pobočky, získal významné odborné znalosti díky svému působení v řadě realitních a finančních transakcí v České republice a v širším regionu.

Klient o Milanovi řekl: „Je to profesionál s významnými zkušenostmi a praxí, který ke každému tématu přistupuje velmi efektivním a proaktivním způsobem. Tak, aby co nejlépe pomohl klientovi.“

Emil Holub, partner pražské kanceláře, okomentoval: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme oznámit tato povýšení odrážející úspěchy každého z nich. Protože Aneta, Jan a Milan jsou nepostradatelným přínosem pro náš tým a našim klientům poskytují výjimečné služby. Jménem celé firmy jim vřele blahopřeji.“

Zároveň byli na pozici seniorní advokát / seniorní advokátka povýšeni Veronika Kinclová a Dominik Vojta s účinností od 1. listopadu 2020.