Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises on sale of PMP Group

  • en
  • pl
  • Language options

11 September 2020

Clifford Chance advises on sale of PMP Group

Clifford Chance advised the PMP Group, a global provider of tissue, paper & board machinery, on its sale to Valmet, a leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries.

The Warsaw Clifford Chance team advising on the transaction was led by Wojciech Polz (partner), and supported by Karol Kulhawik, Zuzanna Potoczna and Michał Beściak, associates in the Corporate Department.

The Clifford Chance team also included lawyers from its US, Italy, China and Hong Kong offices.

Clifford Chance doradzała w związku ze sprzedażą Grupy PMP

Kancelaria Clifford Chance doradzała Grupie PMP, globalnemu dostawcy technologii dla przemysłu papierniczego, w związku z jej sprzedażą na rzecz spółki Valmet, wiodącego światowego dewelopera i dostawcy technologii, automatyki i usług dla przemysłu celulozowego, papierniczego i energetycznego.

Nadzór nad transakcją warszawskiego zespołu Clifford Chance sprawował Wojciech Polz (partner), wspierany przez Karola Kulhawika, Zuzannę Potoczną oraz Michała Beściaka, associates w warszawskim departamencie korporacyjnym Clifford Chance.

W skład zespołu wchodzili również prawnicy Clifford Chance ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Chin i Hongkongu.