Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
News and awards

News and awards

Clifford Chance Advises PPF Group And Emma Capital On The Sale Of Their Interests In One Of Russia's Largest Retailers Of Consumer Electronics

19 December 2016

Clifford Chance Advises PPF Group And Emma Capital On The Sale Of Their Interests In One Of Russia's Largest Retailers Of Consumer Electronics

Clifford Chance's Prague office advised PPF Group, an international financial group that operates in the area of consumer financing, retail banking and insurance, and EMMA Capital, an investment group mainly focusing on retail business, on the disposal of 100% of the shares in Eldorado, the second largest retailer of consumer electronics and household appliances in Russia.

The company was sold to a group of Russian investors related to the Safmar financial & investment group. The parties have agreed that the value of the transaction will not be disclosed.

The Prague-based team was led by the office's managing partner Alex Cook, primarily supported by senior associate Michal Jašek as executive lawyer, and further assisted by associates Jakub Veselý, Jan Strnad and Veronika Kinclová. The team also coordinated advice from Clifford Chance's office in Moscow.

Alex Cook commented: "Eldorado is a major retailer in Russia, and indeed one of the largest retailers in Europe, which has been in PPF's ownership since 2008, and in EMMA's as co-owner since 2014 - we were thrilled to work with PPF and EMMA on getting this significant transaction over the line."

 

CLIFFORD CHANCE POSKYTOVALA PORADENSTVÍ SKUPINĚ PPF A EMMA CAPITAL PŘI PRODEJI JEJICH PODÍLŮ V JEDNOM Z NEJVĚTŠÍCH RUSKÝCH RETAILOVÝCH ŘETĚZCŮ SE SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKOU

Pražská kancelář Clifford Chance poskytovala poradenství skupině PPF, mezinárodní finanční skupině působící v oblasti finančních služeb pro spotřebitele, retailového bankovnictví a pojišťovnictví, a skupině EMMA Capital, investiční skupině působící převážně v oblasti retailu, při prodeji 100% akcií maloobchodní sítě Eldorado, která je druhou největší sítí obchodů s elektronikou a domácími spotřebiči v Rusku.

Společnost byla prodána skupině ruských investorů spřízněných s finanční a investiční skupinou Safmar. Strany se dohodly, že hodnota transakce nebude zveřejněna.

Tým právních specialistů z pražské kanceláře Clifford Chance vedl vedoucí partner Alex Cook za podpory seniorního advokáta Michala Jaška a právníků Jakuba Veselého, Jana Strnada a Veroniky Kinclové. Tým rovněž spolupracoval s právníky z moskevské kanceláře Clifford Chance.

Partner Alex Cook k transakci uvedl: "Eldorado je významným maloobchodním řetězcem v Rusku a vůbec jedním z největších řetězců v Evropě, kterého od roku 2008 vlastnila skupina PPF a od roku 2014 rovněž skupina EMMA Capital. Jsme velmi rádi, že jsme měli příležitost spolupracovat se skupinami PPF a EMMA Capital na této významné transakci."