Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Co přináší nový zákon o preventivní restrukturalizaci?

8 September 2023

Dne 4. září 2023 prezident České republiky podepsal zákon o preventivní restrukturalizaci („ZOPR“), čímž se oficiálně završila nelehká cesta české implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019. ZOPR počítá s nulovou legisvakanční lhůtou a nabude tak účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Download PDF