Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Dopuszczalność regionalizacji płac w świetle wyroku TSUE C-624/19

25 October 2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TSUE") w sprawie Tesco Stores Ltd (sygn. C-624/19) ("Wyrok"), dotyczący równości wynagrodzeń w różnych zakładach pracy wywołał niemałe poruszenie w środowisku pracodawców, związków zawodowych i prawników. W polskiej prasie pojawiło się wiele artykułów i wypowiedzi, wskazujących, iż z Wyroku wynika rzekomo zakaz różnicowania przez pracodawcę poziomu wynagrodzeń pracowników w różnych miejscowościach wyłącznie w oparciu o obiektywne kryteria ekonomiczne.

Podobny pogląd wyraził także Główny Inspektorat Pracy ("GIP") w swoim stanowisku z dnia 20 września 2021 r. Tymczasem, lektura samego Wyroku oraz opinii przedstawicieli europejskiej doktryny prawa prowadzi do wniosku, że Wyrok nie dotyczy tej kwestii i nie ma charakteru rewolucyjnego, jaki jest mu przypisywany. Może mieć jednak doniosłe konsekwencje w innej kwestii – różnicowania wynagrodzeń przez formalnie odrębnych pracodawców, kontrolowanych przez ten sam podmiot.

Download PDF