Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance
Briefings

Briefings

Projekt nowelizacji Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych – implementacja dyrektywy 2019/2162 regulującej emisję obligacji zabezpieczonych

13 January 2021

7 stycznia 2020 r. opublikowany został projekt nowelizacji ("Nowelizacja") ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 3 lutego 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 415) ("Ustawa o Listach Zastawnych"). Nowelizacja wprowadza szereg zmian związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2019/2162 z 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi ("Dyrektywa").

Download PDF