Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Velká novela zákona o obchodních korporacích: podíly s právem jmenovat členy orgánů společnosti

23 June 2020

Ve Sbírce zákonů byla 13. února 2020 zveřejněna pod č. 33/2020 tzv. velká novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK") a dalších souvisejících zákonů (dále jen "Novela").

Krize způsobená epidemií koronaviru a regulatorními opatřeními s ní souvisejícími zcela pochopitelně odvedla pozornost jinam. Je však na čase, aby se podnikatelé začali Novelou vážně zabývat. Kromě technických oprav a úprav totiž Novela přináší také věcné změny, a to v oblasti regulace transakcí uzavíraných korporacemi, správy korporací, i tvorby, udržování a distribuce jejich kapitálu. Datum účinnosti stanovené na 1. ledna 2021 může znamenat, že řada transakčních a dalších reakcí na ekonomický vývoj roku 2020 bude již novelizovanou právní úpravou zasažena.

Jelikož tyto reakce mohou mimo jiné zahrnovat rekapitalizace společností, které povedou ke změnám hlasovacích poměrů, investorům v tuzemských korporacích se mohou hodit nová pravidla, podle kterých bude možno vydávat podíly či akcie, s nimiž je spojeno právo jmenovat člena či členy orgánu korporace, a to v principu bez ohledu na hlasovací poměry ve společnosti.

Download PDF

Related Papers